Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

8. Srpen 2016

Buďme vděční za pokrok, který přináší nové možnosti, říká specialista na staplery

Less Hill představuje nový stapler

Začneme novinkou pro operaci hemoroidů. Pro koho je určena?

Obecně lze říci, že s hemoroidy má alespoň jednou za život potíže padesát procent lidí. Naše novinka je určena  na hemoroidy, které je nutné odstranit chirurgicky, tedy hemoroidy 3. a 4. stupně. V Česku se to týká určitě tisíců lidí.

 

Řekl byste, že jde spíše o evoluci, nebo revoluci?

K hemoroidektomii se nyní používají dva nejčastější druhy operací - klasická operační technika vyvinutá v  roce 1937 lékařem Molliganem-Morganem nebo staplerová otevřená hemoroidektomie PPH podle Longa, praktikovaná od roku 1998.  Naše novinka zásadním způsobem rozvíjí právě onu staplerovou metodu. A pokud se podívám na výsledky, je to skutečně revoluční krok dopředu.

 

V čem tato novinka spočívá?

Princip je jednoduchý a mnohé vysvětluje už název metody TSR, tedy Tissue Selecting Therapy. Nový chirurgický nástroj odstraňuje pouze nemocnou tkáň a pacient dříve odchází z nemocnice, je bez bolestí, nekrvácí a také riziko komplikací je velmi nízké.  

 

Můžete být konkrétnější?

Nový stapler dokáže odebrat pouze nemocnou tkáň a zdravou nechat, nezanechává po sešití místa pro zachytávání stolice a refraktor je konstruovaný tak, aby prošel dál do rekta a řešil tu situaci komplexněji a přesně. Je to prostě o cílené lokální chirurgii. Modernizace stávající metody spočívá v odlišné konstrukci hlavice. Ta má v sobě několik otvorů, které vyselektují pouze nemocnou tkáň a zdravou tam nechají.

 

Jaké jsou základní výhody pro pacienta?

Studie potvrzují, že tato metoda je pro pacienta mnohem šetrnější. Objevuje se méně pooperačních komplikací, rána méně krvácí a vzhledem k přesnému vyjímání hemoroidální tkáně a nižšímu počtu sešívacích svorek je také mnohem méně bolestivá. Pacient navíc odchází ještě v den zákroku domů, takže při užití této metody mluvíme o jednodenní chirurgii.

 

A výhody pro lékaře?

Výhoda pro pacienta je automaticky výhodou pro lékaře. To je samozřejmé. Pokud ale budeme hledat hlavní lékařský benefit, je to především čas. Operace novým staplerem je přibližně dvakrát méně časově náročná. Zatímco staplerovou technikou PPH zvládne lékař operovat dva pacienty, za stejný čas pomocí stapleru TXT 33 odstraní hemoroidy čtyřem až pěti pacientům.

 

Můžete zkušenosti s novinkou dokladovat nějakými „tvrdými“ daty?

Stapler TXT 33, který nyní uvádíme do Česka, se ve světě používá už zhruba pět let. Za tu dobu byla provedena celá řada studií, takže můžeme srovnávat statistiky. Po operacích pomocí obou starších metod evidujeme dlouhodobě více než deset procent případů, kdy se potíže vrátí. Nová TXT metoda se ve vybraných zemích světa provádí už pět let a podle výsledků studie provedené na 1 200 pacientech se pooperační komplikace po tomto druhu zákroku vyskytují v méně než 3,2 procentech. A to je opravdu velmi nízké číslo.

 

Znamená to, že staplerová metoda PPH, používaná teprve necelých dvacet let, je minulostí?

To si netroufám říct. Myšlenka byla v roce 1998 dobrá, ale bohužel to bylo někde, řekl bych, „ztraceno v překladu“.  Mnoho chirurgů, kteří se metodu PPH učili, nedostalo správné informace. Místo aby tato metoda pomáhala, naopak způsobovala klinické problémy a komplikace. Proto jsme při vývoji nového nástroje požádali o spolupráci člověka, který měl s PPH technikou nejlepší výsledky. Byl to právě profesor Dowling Ring z Číny, který při vývoji působil jako hlavní konzultant. Troufnu si říci, že náš stapler určený na metodu TST je skutečně mnohem lepší než stapler z konce minulého století, na který se ptáte.

 

Co byste během třiceti vteřin řekl mně jako laikovi, který se chystá na operaci hemoroidů?

Jestli můžete, zvolte si metodu TST. Je to přesná  cílená metoda, kdy vám chirurg odstraní pouze to nejnutnější, bude vás to méně bolet, a když půjde vše, jak má, ještě v den operace půjdete domů. A ještě něco. Doporučuji vám to i proto, že kdyby se to týkalo mě, zvolil bych tuto metodu také.

 

Vy jste ale přivezl ještě jeden nový stapler.  Říká se o něm, že je na míru ušitý pro operace karcinomu rekta.

Ano, řekl jste to přesně. Tento nový nástroj je vyvinutý speciálně pro nízké přední resekce rekta, a to je vlastně shrnutí všech jeho výhod. Označujeme ho jako CSC-KOL.

 

Jaké jsou jeho konkrétní výhody?

Ve srovnání se staplery, které se na tento výkon nyní používají, je to menší, přesnější a kratší nástroj s  největším objemem prostoru na vyříznutou tkáň. Další výhodou je přímý odpalovací mechanismus s vyšší rychlostí, díky němuž dokáže říznout i přes linii svorek. Zatímco u ostatních staplerů se říká, že „to možná půjde“, naše novinka řez i přes linii svorek garantuje.

 

 

 

Při přednášce jste ale kladl důraz především na eliminaci problému tzv. „dog ears“.

Ano, jsem přesvědčen, že to je jeho největší předností. Dog ears, tedy „psí ouška“, jsou mrtvé prostory distálního pahýlu střeva, které mohou po operaci zůstat v místě ošetření. Většina chirurgů má z těch „psích oušek“ strach. Bojí se totiž, že by právě v nich mohly zůstávat rakovinotvorné buňky.  A o to tady jde. Tento nástroj dokáže velmi dobře eliminovat problém jakékoliv tkáně, která by zůstala vně, tedy i „psích oušek“.  Tkáň určenou k odstranění totiž vtáhneme do stapleru a není tady žádná pochybnost, jestli tam něco zůstane, nebo ne. U „psích oušek“ navíc může docházet k anastomickému průsaku, tzv. leaku, a k následnému rozvoji ischémie. Všechny tyto komplikace zmíněný stapler řeší.

 

Zatímco v Česku je tento nástroj novinkou, ve světě se už používá. Jaké jsou výsledky?

První studie, které proběhly v Itálii, Německu a Číně, ukázaly, že bezpečnost a účinnost těchto nových staplerů je ve srovnání s těmi používanými mnohem vyšší. Výsledky se pečlivě sledovaly na skupině celkem 2 000 pacientů. Závěry jasně hovoří o tom, že se díky této novince daří eliminovat riziko anastomických leaků a k průsakům nedochází.

 

Díky za rozhovor a za představení novinek. Přesto bych byl radši, abych tuto nádhernou lékařskou zbraň nikdy nepotřeboval.

Nikdy neříkej nikdy. Ať už karcinom rekta, obzvlášť u vás v České republice, nebo hemoroidy jsou v zásadě velmi rozšířená civilizační onemocnění. Takže buďme vděční za to, že pokrok nám přináší tyto možnosti. A možná ještě jedna rada na závěr. Obě novinky, které jsem přijel do Česka představit, by neměli používat začátečníci. Je to skutečně velmi specializovaná oblast vyžadující vysokou míru erudice v oblasti kolorektální chirurgie.  

redakce Braunovin

Čtěte také

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory

Třetí generace trojrozměrného obrazu

27.09.2017
Chirurgické obory