Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Leden 2013

Berlínská nemocnice Charité hostila mezinárodní sympozium intervenční kardiologie

Ve dnech 16.-17. listopadu se konal v Berlíně již druhý ročník mezinárodního sympozia DEB (Drug Eluting Balloon - lékový PTCA katetr). Tato akce je v současnosti největším setkáním svého druhu na světě a zúčastňují se jí všichni významní výrobci lékových PTCA katetrů.

 

Nechyběly tak firmy Bard, Biotronik, Medtronic a samozřejmě světový leader v této oblasti firma B. Braun Melsungen AG, pod jejíž záštitou se toto sympozium konalo. Ve starobylém domě „Langebeck-Virchow-Haus“ v bezprostřední blízkosti berlínské nemocnice Charité diskutovali nad problematikou léčivem potažených PTCA katetrů přední odborníci z celého světa.

 

Hlavním tématem bylo využití DEB v koronární i periferní oblasti

Hlavním tématem byl aktuální stav možností využití této zajímavé technologie v koronární i periferní oblasti, zejména jako tzv. „DEB only koncept“, zahrnující procedurální aspekty, doplňující terapii a sociálněekonomické dopady provázející tuto léčbu. V úvodu byl prezentován přehled vývoje technologie lékového potahu angioplastických balonkových katetrů, o němž velmi působivě pojednal prof. J. F. Granada z New Yorku. V zavedených indikacích in-stent restenózy publikoval nová dlouhodobá data prof. Bruno Scheller, přední osobnost a propagátor DEB technologie v Německu. V dalších přednáškách byly zveřejněny zkušenosti z Japonska a Singapuru, neméně podnětná byla i cost-benefit analýza DEB technologie zpracovaná prof. Klausem Bonaventurou, která by jistě mohla zajímat nejenom odborníky zabývající se německým systémem zdravotního pojištění.

 

DES nebo DEB, stent s lékovým katetrem či lékový stent?

Rozvoj moderních radiodiagnostických metod, a zejména optické koherentní tomografie, skýtá nové možnosti výzkumu i pro DEB, a poskytuje tak dosud těžko získatelné informace o endotelizaci stentů a skutečných anatomických poměrech v cílové lézi. Velmi zajímavým tématem bylo srovnání výsledků lékových stentů DES a lékových balonků DEB, kde se potvrzují slibné výsledky v léčbě tepen malých průměrů pomocí prosté balonkové angioplastiky. Dále bylo publikováno užití lékových PTCA katetrů v chronických totálních uzávěrech a v bifurkačních lézích. Předmětem zájmu byl i koncept běžného kovového stentu s lékovým katetrem ve srovnání s lékovým stentem. Cílem je vždy dlouhodobé zprůchodnění cílové tepny s minimalizací průvodních komplikací, mezi které patří především časná a střednědobá trombóza a dlouhodobé užívání antiagregační léčby. Angioplastika provedená lékovým PTCA katetrem může být za určitých podmínek, které byly na sympoziu opakovaně diskutovány, vhodným řešením zejména pro starší pacienty, které čeká v nejbližší budoucnosti chirurgický zákrok spojený s rizikem krvácení.

Závěr sympozia byl věnován dalšímu rozvoji této nadějné technologie a probíhajícím studiím, jako je využití DEB u pacientů s fibrilací síní či vývoj speciálních forem potahovaných PTCA katetrů. Nezbývá než si přát, aby vývoj v této oblasti šel i nadále kupředu a přinesl další nové alternativy léčby pro pacienty s infarktem myokardu.

redakce Braunovin

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory