Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Listopad 2014

Antimikrobiální rukavice Gammex® Powder Free AMT

Stále málo pracovišť plně doceňuje nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků z pacienta na zdravotníka a ze zdravotníka na pacienta. Jednou z možností, jak přenosu zabránit, je správná volba chirurgických rukavic.

V roce 2011 uvedla společnost B. Braun Medical na trh novinku firmy Ansell, první antibakteriální sterilní rukavice Gammex® PF AMT. První ohlasy zdravotníků, obzvláště lékařů, byly velmi pozitivní. Málo chirurgických pracovišť však plně doceňuje nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků z pacienta na zdravotníka a ze zdravotníka na pacienta. Jen na několika pracovištích uvidíte v předsálí připravené jednotlivé velikosti těchto rukavic pro případ potřeby např. při operaci pacienta s hepatitidou, HIV pozitivního pacienta nebo při urgentní operaci s nezbytným vyšetřením krve.

 

Proč tomu tak je?

Můžeme zmínit několik důvodů:

  • Jejich cena je vyšší než u normálních rukavic ceníme si snad svého zdraví tak málo?
  • Věříme, že se běžně používaná rukavice neprotrhne máme však 100% jistotu?
  • Považujeme to za zbytečné podceňujeme tedy prevenci.
  • Nejsme ochotní pracovat s novými materiály neradi měníme zaběhlé stereotypy atd.

 

Naopak na některých pracovištích uvítali tuto novinku s nadšením. Použití rukavic Gammex® PF AMT při rizikových operacích dodává jejich uživatelům pocit bezpečí, vědomí, že chrání svoje zdraví i zdraví pacienta.

 

Čím je sterilní rukavice Gammex® PF AMT výjimečná?

Mezi operačním polem a kůží zdravotníka je vrstva gumy, polyuretanový potah, antimikrobiální vrstva CHG a polopropustná vrstva biopolymeru.

Antimikrobiální potah je poněkud lepkavý a vrstva biopolymeru (derivát celulózy) se na něj nanáší proto, aby se rukavice uvnitř neslepovaly (bariérový účinek). Tato vrstva je rozpustná ve vodě a rozpouští ji také pot z rukou, přičemž dochází k uvolnění chlorhexidinu diglukonátu (CHG). Ruce jsou pak trvale v kontaktu s CHG.

Rukavice Gammex® PF AMT obsahuje průměrně 7,17 mg CHG na 1 g rukavic. Jedna rukavice velikosti 7,5 obvykle váží 11,3 g. To odpovídá přibližně 81 mg CHG na jednu rukavici.

Chemicky se jedná o sůl chlorhexidinu, která vzniká reakcí chlorhexidinu s kyselinou glukonovou (kyselina přírodního původu, která se přirozeně vyskytuje v ovoci, medu, vínu atd.). Předpona di“ v názvu diglukonátu se často vynechává, neboť lidé znalí chemie vědí, že dvě molekuly kyseliny glukonové vážou jednu molekulu chlorhexidinu. Chlorhexidin je chemické antiseptikum, které působí jak na grampozitivní, tak i na gramnegativní bakterie (třebaže na některé gramnegativní bakterie účinkuje méně), a je účinný také proti virům s lipidovým obalem.

 

Použití CHG coby účinné látky v bezpudrových rukavicích Gammex® Powder-Free s antimikrobiální technologií AMT má své opodstatnění

Při testování in vivo a in vitro bylo zjištěno, že v porovnání s kontrolním vzorkem rukavic snižují bezpudrové rukavice Gammex® Powder-Free s AMT™ mikrobiální osídlení o  > 4  log. Kromě testů zaměřených na širokou škálu bakterií a virů byly provedeny některé další testy prokazující význam této technologie v reál­ných podmínkách. Bylo prokázáno, že:

  • pokles mikrobiálního osídlení o > 4  log přetrvával i po dvou hodinách nošení rukavic;
  • pokles mikrobiálního osídlení o > 4  log byla naměřen ve fyziologickém roztoku, krvi i umělém potu;
  • poklesu mikrobiálního osídlení o > 4  log lze dosáhnout i u rukavic starých dva roky (reálné stárnutí);
  • usmrcování mikroorganismů probíhalo konzistentně a nezáviselo na velikosti rukavic ani na tom, které místo rukavice bylo infikováno (testován byl každý prst a čtyři různá místa na dlani a hřbetu ruky).

 

Působení CHG je okamžité, perzistentní a reziduální, v porovnání s jinými běžnými antiseptiky je považován za nejúčinnější prostředek:

Chlorhexidin diglukonát je dobře známé antiseptikum, běžně používané ve stomatologii a k lokálnímu ošetření kůže a sliznic.

Baktericidní mechanismus účinku spočívá v poškození buněčné membrány. Pozitivně nabité molekuly CHG jsou přitahovány negativním nábojem povrchu bakteriálních buněk. Molekuly CHG se pevně vážou k povrchu bakteriální buňky a narušují permeabilitu buněčné membrány bakterie. Chlorhexidin diglukonát reaguje s cytoplazmou a vytvoří sraženinu, buňka ztrácí svou funkci a hyne.

Rukavice Gammex® Powder-Free s AMT™ mohou sloužit jako vnitřní rukavice v systému používání dvojích rukavic. Jejich funkce zůstává přitom stejná, jako když jsou použity samotné.

 

Naše doporučení zní:

Na každém operačním sále by měly být k dispozici rukavice Gammex® PF AMT ve všech používaných velikostech operačního týmu pro případ operačního výkonu u infikovaného pacienta nebo při urgentním operačním výkonu, kdy nebylo možné zajistit všechna potřebná vyšetření krve.

Velmi dobré využití sterilních operačních rukavic Gammex® PF AMT vidíme i v transplantační chirurgii a u ortopedických operací, kde může dojít k poklesu pooperačních komplikací. 

Jana Bednaříková
divize Aesculap

Čtěte také

Kontaminace nemocničního prostředí, zvýšení rizika pooperačních infekcí i adhezí, ale také alergické reakce operatérů, to vše jsou rizika používání pudrových latexových rukavic. Záměna pudrových rukavic za bezpudrové může vést k úspoře nákladů spojených se snížením potřeby zdravotní péče při léčbě alergií, zlepšením zdravotního stavu pracovníků ve zdravotnictví a omezením pooperačních komplikací.

01.02.2016
Chirurgické obory

Jedním z pilotních pracovišť, která začala pro operace těžkého stadia hemoroidů standardně využívat stapler TST 36, je I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc.

17.01.2018
Chirurgie

Říká, že miluje svůj operační sál, že pouze sny mohou být energií pokroku a že budoucnost rozvoje medicíny vidí v komplexnějším přístupu k pacientům než doposud. Rozhovor s profesorem Gabrielem Naldinim.

19.07.2017
Chirurgie