Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Braunoviny.cz

Dlouho očekávaný nový monitor OMNI pro akutní dialýzu konečně dorazil do České republiky. 

06.10.2017

Pod záštitou Aesculap Akademie se 27. května konalo v Košicích první společné sympozium slovenských neurologů a urologů.

06.10.2017

Rozhovor s profesorem MUDr. Radovanem Pilkou, Ph.D., přednostou Gynekologicko-Porodnické kliniky lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci, o minimálně invazivní chirurgii a o výhodách 3D zobrazení.

06.10.2017

Neustále rostoucí počet pacientů a vysoký počet transplantovaných má za 25 let činnosti na svém kontě Dialyzační středisko a nefrologická ambulance B. Braun Avitum v Třinci.

20.09.2017

Aesculap Akademie pořádá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole čtyřdílný vzdělávací cyklus Academia Hygieia zaměřený na hygienickou a protiepidemickou péči. Jedná se o sérii jednodenních kurzů, které probíhají v multifunkčním vzdělávacím centru B. Braun Dialog.

13.09.2017

Ve výrobním komplexu Pfieffewiesen se oslavovalo. Na výrobní lince byl totiž kompletován třímiliardtý infuzní set.

12.09.2017
infuzní linka

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA vyhlásil úplný zákaz všech pudrovaných chirurgických a vyšetřovacích rukavic.

11.09.2017

Spondylochirurgie, obor, který se zabývá páteří, pohledem mladé lékařky MUDr. Kristíny Kozelnické z Kliniky spondylochirurgie Fakultní nemocnice v Motole.

11.09.2017

V posledních letech narůstá počet rezistentních kmenů bakterií na antibiotika a podle mezinárodních prognóz bude tento trend pokračovat. Není tedy divu, že se Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svých kampaních stále častěji zaměřuje na iniciativy týkající se nutnosti snižování výskytu infekcí, a to na všech úrovních zdravotní péče. K této iniciativě se připojila i společnost B. Braun, která tomuto tématu věnovala nemalou část svých vzdělávacích aktivit.

11.09.2017

Téměř 11 tisíc zdolaných kilometrů a přes 83 tisíc spálených kilokalorií proměnili svými sportovními aktivitami v projektu Plníme sen pohybem v notebook a ve výplatu pro středoškolského studenta Pavla Jůzu zaměstnanci společnosti B. Braun.

05.09.2017

Rok po zahájení provozu budovy B. Braun OMNIA ve Slavkově u Brna má Domov s úsměvem, určený především pro dialyzované seniory, naplněnou kapacitu.

17.08.2017

Novým letoviskem, které nabízí dialyzovaným pacientům své služby, je španělská Malaga – přístavní město u Středozemního moře, kde se narodil Picasso. „Dnešní propojení světa přináší výhody i dialyzovaným. Jsme blízko době, kdy bude moci i pacient s vážným onemocněním ledvin zapíchnout prst do mapy a říct si, tady chci strávit dovolenou stejně jako kdokoliv jiný,“ říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK. 

07.08.2017

Bezjehlové konektory všeobecně přispívají ke zvýšení bezpečnosti zdravotníků, protože eliminují používání jehel při připojování infuzních setů, injekčních stříkaček, kanyl nebo katetrů. Americký Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)  nařizuje z důvodu bezpečnosti povinné používání bezjehlových pomůcek a jehel s integrovaným bezpečnostním mechanismem. Ačkoli bezjehlové konektory významně snižují riziko poranění jehlou, jejich zvýšené používání v praxi vyvolalo obavy z ohrožení pacientů krví přenosnými patogenními mikroorganismy.

27.07.2017

Kurz Klinická výživa a intenzivní metabolická péče se stal dalším pevným článkem a volbou v postgraduálním vzdělávání lékařů v tomto oboru.

25.07.2017
vzdělávání zdravotníků

Na kurzech se učím a zdokonaluji, překonávám vlastní zábrany, poznávám nové lidi... Ale hlavně, nikdy nemám pocit, že bych byla zkoušená nebo že by mě někdo „koupal“ v mé vlastní neznalosti nebo nešikovnosti.

25.07.2017
vzdělávání zdravotníků

Chcete získávat novinky o událostech v B. Braun

Objednejte si newsletter a mějte přehled o všem, co Vás zajímá