Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

26. Červen 2013

17. národní kongres ČSOT

Ve dnech 15. až 17. května 2013 se v prostorách pražského Top Hotelu konal XVII. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT).

 

Kromě výboru ČSOT se na zajištění této akce podílela Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnice v Motole.

Jednalo se o vrcholný odborný kongres, který je tradičně věnován především ortopedii, traumatologii a spondylochirurgii.  Velice rozsáhlý odborný program byl rozdělen do čtyř sekcí, které probíhaly paralelně v různých přednáškových sálech.

Zaznělo více než 210 přednášek, které mimo již zmíněného řešily témata aloplastik, dětské ortopedie, fyzioterapie, artroskopie, plastické chirurgie, chirurgie ruky a nohy, ortopedické onkologie,  septické ortopedie, amputační chirurgie a lázeňské péče.

Součástí programu byl také devadesátiminutový seminář společnosti B. Braun Medical, v rámci něhož zaznělo osm zajímavých přednášek, po kterých následovala bohatá diskuse.

Národní kongres je skvělá příležitost, jak kontaktovat maximum zákazníků. Je možné si s nimi promluvit v klidném prostředí, a získat tak od nich zpětnou vazbu. Národního kongresu se zúčastnilo více než 400 lékařů a sester z celé České republiky. Mezi přednášejícími byli také hojně zastoupeni lékaři ze západní Evropy a USA.

Dále se na akci prezentovalo celkem 54 firem a vystavovatelů. Společnost B. Braun Medical měla tu čest být stříbrným partnerem kongresu a na svém stánku přivítala mnoho svých stálých i potenciálních zákazníků.

XVII. národní kongres ČSOT byl odborně i společensky mimořádně zdařilou akcí a jeho organizátorům patří velký dík.

redakce Braunovin

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory