Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

28. Červen 2012

16. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii

Ve dnech 16.-18. května 2012 proběhl v hanácké metropoli Olomouc další národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii s mezinárodní účastí.

 

Letošní ročník spolupořádala I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc (LF UP) a probíhal pod záštitou Mons. Jana Graubnera (olomouckého arcibiskupa), Martina Novotného (primátora města Olomouce) a prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. (děkana LF UP).

Prezident kongresu přednosta I. ortopedické kliniky LF UP FN Olomouc doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., spolu se svým organizačním výborem nabídl odborné veřejnosti možnost podělit se o své zkušenosti v mnoha odborných oblastech, jako je dětská ortopedie, aloplastiky, artroskopie, traumatologie, onkologická léčba a onemocnění páteře.

Paralelně probíhala také sesterská sekce zaměřená jak na práci sestry na ortopedickotraumatologickém operačním sále, tak i na ošetřovatelskou péči na oddělení.

Společnost B. Braun Medical podpořila tuto událost jako zlatý sponzor a podílela se na ní také vědecky, a to uspořádáním odborného sympozia s názvem „Primární endoprotézy kyčlí a kolen: kde jsme a kam směřujeme“, které moderoval prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS., primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Znojmo.

Odbornou přednášku na téma „Valgus knee kinematics a Pacs - peroperační plánování“ přednesl také prof. Hart. Hovořil v ní o produktech společnosti B. Braun - endoprotézách kolene Search Evolution a Columbus s podporou ortopedické navigace OrthoPilot®. Další odbornou přednáškou přispěl MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D, primář I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, který pojednal o kloubním povrchu kyčle keramika/keramika a zmínil endoprotézy Bicontact, Excia a Plasmacup.

Expozice stánku společnosti B. Braun Medical byla zaměřena na AS-Coating, což je označení endoprotéz určených pro pacienty vykazující vysokou intoleranci vůči těžkým kovům, jako jsou nikl, kobalt a chrom. Ty jsou obsaženy ve valné většině totálních endoprotéz kolenního kloubu a mohou u zmíněných pacientů vyvolávat různé alergické reakce.

Koncern B. Braun jako špičkový výrobce speciálních náhrad přispívá svou technologií ke zkvalitnění péče pro alergiky. Může se mimo jiné pochlubit kompletním spektrem AS-Coating náhrad. Veškeré kolenní náhrady vyráběné v běžném provedení nabízí i v AS-Coating modifikaci, což se týká i revizního portfolia.

Kongresové ohlasy lékařů byly velmi pozitivní, na stánku B. Braun bylo stále živo a my se již těšíme, co nového přinese další ročník.

Robert Svozil

Čtěte také

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory

Třetí generace trojrozměrného obrazu

27.09.2017
Chirurgické obory