Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

5. Červen 2012

14. moravské urologické sympozium

Ve dnech 22.-23. března se v krásných a turisty hojně navštěvovaných Jeseníkách konala již tradiční a mezi odborníky oblíbená akce.

Moravského sympozia se zúčastnilo téměř 250 urologů a urologických sester. Místem konání byl opět hotel Dlouhé stráně v Loučné nad Desnou.

Toto dvoudenní setkání, jehož pořadatelem byly Urologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a FN Olomouc, se konalo jako každoročně pod záštitou Výboru ČUS ČSL JEP, ředitele FN Olomouc a děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Prezidentem celého sympozia byl přední uznávaný český odborník, přednosta Urologické kliniky FN Olomouc doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., jenž je specialistou v robotické chirurgii.

I když je tato akce pořádána jako regionální - moravská - mezi hosty byli také významní odborníci z Prahy, Ústí n. L. a Hradce Králové.

Hlavními tématy sympozia byly lokalizovaný karcinom prostaty, nykturie, karcinom močového měchýře, diagnostika a léčba hyperaktivního močového měchýře aj.

Taktéž se našlo dost prostoru pro workshopy a setkání s odborníky z jednotlivých urologických oborů a již tradičně byly do programu zařazeny zprávy lékařů z doktorandského studijního oboru.

Během čtvrtečního dne probíhaly také přednášky určené sestrám, které garantovala vrchní sestra z Urologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a FN Olomouc Bc. Nataša Sochorová. V přednáškách zazněla různá témata týkající se záslužné práce sester, od ošetřovatelské péče až po práci na operačním sále.

S velkým ohlasem byla účastníky sympozia přijata novinka společnosti B. Braun Medical Actreen® Lite Mini, sterilní močový minikatetr určený k intermitentní močové katetrizaci u žen. Tento katetr je velmi diskrétní, snadno použitelný a mnoha ženám usnadní život. Tým divize OPM, který se účastní sympozia každoročně, připravil vskutku netradiční a originální způsob prezentace novinky, a to formou tance. Marek Dvorník pozval své taneční přátele a žáky, kteří předvedli své umění v rytmu salsy, rumby, cha-cha, paso doble, jive a samby. Katetr byl představen v průběhu taneční exhibice a sklidil mezi odbornými účastníky sympozia velký úspěch.

Celé setkání provázela přátelská atmosféra, díky níž měli především mladí lékaři exkluzivní příležitost zkonzultovat s předními českými odborníky své první klinické zkušenosti. Takovéto regionální setkání mělo zcela jistě nenahraditelný význam a účastníky byla vysoce hodnocena jeho odborná úroveň.

Na závěr setkání prezident sympozia poděkoval všem přednášejícím odborníkům i vystavujícím firmám a všechny přítomné pozval na další ročník sympozia.

Marek Dvorník
divize OPM - stomie, urologie, inkontinence, drenáže

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory